Midvinterblot

Impro

Handling:

Midvinterblot utspelar sig till största delen för ca 1.000 år sedan, i brytningstiden mellan vikingatid och kristendom, strax innan ett tusenårsskifte. Människorna i samhället står inför ett paradigmskifte, och gudarna nalkas Ragnarök – den slutliga striden, undergången.

I denna tid möts Liv och Livtrasir.

I den gamla nordiska mytologin finns en man och en kvinna med dessa namn, och de är de första människorna efter Ragnarök – överlevarna. I denna pjäs har både Liv, Livtrasir, och Ragnarök flyttats till början av 1000-talet, någonstans i Mälardalen.

Vi möter Asar, Vaner, Jättar, Fylgior och andra urväsen – samt människor.
Som en röd tråd i handlingen växlar fokus på gudarna och människorna.
Gudarnas drama speglar Livtrasirs och Livs inre draman, och deras innebördes relationer, medan Liv och Livtrasir med sina konflikter i sin tur speglar hela samhällets konflikt och utveckling. Liv blir kristen på ett tidigt stadium, medan Livtrasir alltjämt fortsätter att vända sig till sina gamla gudar.
Livtrasir går dessutom genom en svår kris. Han känner sig utstött och bortglömd, han riskerar att förlora både sin hustru och det barn hon bär inom sig, och han tvivlar på både sig själv och alla gudar.

Emellertid får han slutligen hjälp. Han blir bönhörd, och då är det av de gudar han har sin mest ursprungliga tillit till – Odin, Tor, Frej och Freja.

Rent visuellt är det meningen att denna historia skall gestaltas med mycket starka effekter, och stor dynamik mellan stillhet och action, glädje och sorg, och alla andra sinnesstämningar. Människorna har en liknande grundklädnad av ett enkelt och ödmjukt snitt, kanske ljusgrått ylle, medan gudar och andra mytiska figurer särskiljer sig med dramatiska hel- och halvmasker och utpräglade och färggranna klädnader och smycken.

Denna pjäs skall kunna tillfredsställa både unga och gamla, och både de som inte vet någonting om nordisk mytologi, såväl som de som är väl insatta.
Handlingen är dramatisk nog att fånga intresset hos vem som helst, men där finns också massor av referenser och symboler för de som har det djupare intresset.

Grundidén och sensmoralen med denna berättelse är att visa betydelsen för oss människor att å ena sidan ha gudar och arketyper att tillbe och identifiera oss med, å andra sidan att det är viktigt att själv ta ansvar för sitt liv.
Det är inte meningen att vi ska döma den ena religionen som bättre eller sämre än den andra – när det verkligen gäller får Liv hjälp av sin Vitekrist, och Livtrasir får hjälp av sina gudar.
Trons kraft är enorm, oavsett vilken yttre form den tar sig, och i bästa fall kan vi genom vår tro tillägna oss de egenskaper och krafter som våra gudar besitter, vare sig guden i fråga heter Freja, Tyr, Kali, Zeus, Venus, Afrodite, Ganesh, Ahura Mazda, Jesus, Oden, Tor eller Frej.

Mångfald är rikedom.

Impro

Roller:

Gudar:

ODIN
Allfader, den vise guden, den som blåser ande i människorna,
TOR
Den starkaste guden, Beskyddaren.
FREJ
Frejas bror, den befruktande manlige fruktbarhetsguden.
FREJA
Frejs syster. Kvinnlighet, fruktsamhet, skönhet och erotik. Död och återfödelse.
LOKE
Trickstern, narren, heyokan. Motorn i handlingen. Förförisk problemskapare
HUGIN
Korp, Odins följeslagare. Den som ser. (kan spelas av dockspelare)
MUNIN
Korp, Odins följeslagare. Den som minns. (kan spelas av dockspelare)
VITEKRIST
Kristus. En tyst, helande gestalt som visar sig vid ett tillfälle, för Liv
URD
En av Nornorna, ödesdiserna. Den som för ordet, den äldsta och visaste
VERDANDI
En av Nornorna, ödesdiserna. Den som representerar nuet, det vardande
SKULD
En av Nornorna, ödesdiserna. Den som representerar framtiden, det som komma skall.

Människor:

LIVTRASIR
Den siste mannen, som också är den förste efter Ragnarök
LIV
Den sista kvinnan, som också är den första efter Ragnarök
BISKOPEN
En representant för den nya seden och Vitekrist. Märkligt lik Loke.
PRÄSTEN
En inte helt sympatisk representant för Vitekrist.
JORDEMODERN
En klok kvinna som hjälper Liv vid hennes svåra förlossning.
KVINNA ”Freja”
En kvinna som dyker upp i den allra sista scenen, som en parallell till Liv.
MAN ”Frej”
En man som dyker upp i den allra sista scenen, som en parallell till Livtrasir.
ÖVRIGA
Folk, slagskämpar m.fl.

Under skapelsen, samt Ragnarök (kan gestaltas på många olika sätt – som dockor, etc.):

AUDHUMBLA
Urkon, den som slickar fram Bure ur salt och is, och som ger näring åt Ymer.
BURE
Den förste guden, framslickad ur is och salt av urkon Audhumbla. Far till Bur, farfar till Odin och hans bröder.
YMER
Den ofantlige urjätten Ymer – far till Mimer och Bestla, samt Urd, Verdandi och Skuld. Med sina fyra munnar dricker han Audhumblas mjölk.
ASK
Den förste mannen, spelas av samma skådespelare som spelar Livtrasir
EMBLA
Den första kvinnan, spelas av samma skådespelare som spelar Liv
ÖVRIGA
Midgårdsormen, Fenrisulven, m.fl.

Impro

”Ingen är så bra,
att ej brist han äger,
eller så dålig, att till intet han duger.”
– Havamål, Eddan –

Stripe

Annonser