Välkommen in…

Maskrad

Att skapa magiska rum

Sedan urminnes tider har människor skapat magiska rum. Med trummor, sång och dans, eller när berättaren trollbinder åhörarna vid eldens fladdrande sken i den mörka natten, eller i de heliga ritualerna som förenar flocken – eller i teaterrummet. Alltjämt i denna dag skapar vi magiska rum. Det är en av de företeelser som gör oss människor unika som art.

Det magiska rummet är skilt från vardagen. Det magiska rummet befinner sig alltid i ett alternativt tid och rum, och kan uppstå när som helst, var som helst. Vid en lägereld, mitt på gatan, i godnattsagan, vid en jordfästning eller ett bröllop, eller för den delen den romantiska middagen.

Magiska rum

Detta projekt syftar till att lyfta fram de magiska rummen, att förmedla redskap för hur man skapar dessa rum. Tillsammans bygger vi alternativa världar, som finns här mitt ibland oss, och ändå någon annanstans.

Läs mer på sidan om Magiska Rum! >>

Impro

Deltagare på Tranceformation Impro - med clownnäsor!

Kurser

Det Magiska Rummet erbjuder till att börja med kurser i teaterimprovisation och storytelling. Nästa steg är färdiga föreställningar. Grunden i all improvisation är att man är mycket väl förberedd. Våra kurser syftar till att du ska upptäcka och utveckla den enorma verktygslåda du redan har i din kropp och dit psyke, för att när som helst, var som helst, kunna improvisera fram dramatiska och/eller komiska scener – i stunden.

Tranceformation Impro är en kurs i vilken du får bekanta dig med en mängd effektiva redskap för att omedelbart i ögonblicket kunna skapa helt nya karaktärer, helt nya scenarion, helt nya dramatiska ögonblick. Vi arbetar med fysisk gestaltning, kroppsspråk, status, ljud, rörelse och att skapa gemensamma språk för omedelbar kontakt.

Tranceformation Impro är också ett koncept, en idé om teater som å ena sidan befruktas av ett personligt arbete med djupgående processer för såväl skådespelare som regissörer, samt en väg till ett rent transpersonellt, extatiskt gestaltande.

Läs mer på sidan om kurser! >>
Läs mer om Tranceformation Impro! >>
Läs respons från tidigare kursdeltagare! >>

Impro

Teaterproduktioner

Ett antal olika produktionsidéer är redan i rörelse – egna teaterstycken och andras. Så snart det är praktiskt möjligt kommer vi att dra igång någon av de produktioner som finns på önskelistan.

Läs mer på sidan om Teaterproduktioner! >>

Impro

”Teater utvecklas i trygghet och sökande, och i en atmosfär av djupt accepterande”
– Suzanne Osten –

Stripe

Annonser